Uitvoering centrumplan Zeeland start in 2018

Dit item is verlopen op 04-12-2017.

Parkeerplaats bij de Jumbo in ZeelandHet centrum van Zeeland is een belangrijke plek in en voor de Zeelandse gemeenschap. Dit moet ook voor de toekomst zo blijven. Er wordt geïnvesteerd om het centrum vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te maken. Voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Het behouden en versterken van het dorpse gezellige en ontspannen karakter van Zeeland staat hierbij voorop.

Visie

Voor het centrum is een visie opgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen de kansen en mogelijkheden omschreven voor locatieontwikkelingen, de openbare ruimte en parkeren. De visie is de basis voor de verdere uitwerking in concrete plannen in het centrumgebied. Gedeeltelijk doet de gemeente dat zelf maar er ligt ook een nadrukkelijke uitnodiging bij inwoners, grondeigenaren en bijvoorbeeld ondernemers om met plannen te komen.

Start herinrichting van de openbare ruimte

Kerkstraat ZeelandDe Kerkstraat is de centrale as en verbindende ruimte in het centrum van Zeeland. De gemeente investeert hier fors in de herinrichting van de Kerkstraat tussen De Puttelaar en de Schoolstraat en de aanliggende pleinen. Daarmee krijgt het centrum een nieuwe, eenduidige en aantrekkelijke inrichting met voldoende en kwalitatieve parkeer- en verblijfsruimte. Het plan voor de herinrichting is gereed en wordt in fasen  uitgevoerd.

Begin 2018 gaat de schop in de grond voor de eerste fase. Daarin krijgt het hele plein  tussen supermarkt Jumbo en het gemeentehuis en aanliggende deel van de Kerkstraat een nieuwe inrichting. Voor de horeca- en winkelpanden aan de Kerkstraatzijde is ruimte voor terrassen en aan de pleinzijde van de supermarkt komt ruimte voor het stallen van fietsen, bankjes en ondergrondse glascontainers. Centraal op het plein komen 88 parkeerplaatsen. De bushalte schuift op naar het gemeentehuis. Op verschillende plekken komen nieuwe bomen.

De uitvoering van de herinrichting van de overige fasen volgt daarna.

Gebied ‘Kerkstraat Oost’

In het gebied waar voorheen onder andere basisscholen stonden zijn woningen en een groene ontmoetingsruimte gepland. Het is nog niet bekend waar en hoe deze functies op het terrein, dat in eigendom is van de gemeente, een plek krijgen. Dat zal mede afhangen van de keuze voor de locatie van het te realiseren ontmoetingshuis op of bij dit terrein. Hiervoor zijn varianten in onderzoek. De planning is dat de locatiekeuze voor het ontmoetingshuis begin 2018 bekend is, waarna de definitieve invulling van het terrein kan worden gemaakt.

Gebied ‘Kerkstraat West’

Voor het gebied tussen molen De Dageraad en de achterzijde van gemeenschapshuis De Garf en het gemeentehuis is in stedenbouwkundige schets verkend welke kansen en mogelijkheden er zijn. Dat gebeurde in opdracht van twee grondeigenaren en de gemeente.

Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van supermarktruimte, extra parkeerruimte en een verbinding naar de molen. Daarlangs is ruimte voor enige woningbouw. De eigenaar van het pand waarin Aldi ruimte huurt bekijkt op welke wijze de supermarkt kan worden uitgebreid. Een van die mogelijkheden is uitbreiding in De Garf.

Plannen, informatie en vragen

Heeft u ideeën of plannen voor locaties in het centrum van Zeeland? Neem dan contact op met de gemeente of bekijk de projectwebsite via Landerd.nl.  Specifieke informatie over de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden wordt komend jaar gecommuniceerd via de lokale kranten, de gemeentepagina, brieven, social media  en de projectwebsite.