Uit de raad…

Dit item is verlopen op 06-07-2019.

Woensdag 12 juni en donderdag 13 juni houdt de gemeenteraad voorbereidende vergaderingen. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Woensdag 12 juni staat op de agenda:

  • Vaststellen BP De Peel 1 – Albers
  • Gezamenlijke visie van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant op mestbewerking
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen en parkeren Landerd’
  • Tijdelijke discounter Reek

Donderdag 13 juni staat op de agenda:

  • 1e burap 2019
  • Programmarekening 2018 en Meerjarenperspectief grondexploitatie 2019
  • Beleidskader Wmo 2020-2023
  • Centrumregeling WMO 2020-2023
  • Verzamelvoorstel zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen
  • Ontmoetingshuis Zeeland

De volgende raadsvergadering is donderdag 27 juni.

Bekijk de agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook bekijken via de gratis app.

De vergaderingen zijn openbaar.

De raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen ook beluisteren.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht?

Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.