Nieuw toeristisch en recreatief beleid

Dit item is verlopen op 08-01-2016.

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft onderzoek gedaan naar wat de kansen en mogelijkheden zijn voor de toekomst van recreatie en toerisme in Landerd. Voor dit onderzoek is gekeken naar de vraag en het aanbod. Afgelopen periode zijn ondernemers geïnterviewd. De resultaten werden donderdag 3 december gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waar raadsleden, ondernemers en inwoners bij aanwezig waren.

Wethouder Maathuis opende de avond en vertelde dat hij natuurgebied De Maashorst ziet als een groeibriljant voor Landerd met een grote toeristische aantrekkingskracht die we in de toekomst moeten gaan verzilveren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er in toeristisch Landerd meer gedacht moet worden in de diverse doelgroepen en ontwikkelrichtingen. Er is in Landerd vooral ruimte voor meer dagrecreatie activiteiten. Het horeca aanbod in de gemeente is groot maar ook eenvormig. Hier liggen interessante ontwikkelmogelijkheden. De ondernemers hebben in een eerdere bijeenkomst ideeën geopperd over nieuwe recreatiemogelijkheden zoals openbare sportfaciliteiten, de natuur koppelen aan gezondheid, meer aandacht voor de lokale historie en het openstellen van agrarische bedrijven met de koppeling naar gezonde voeding.

De uitkomsten van het onderzoek en de inbreng van de ondernemers wordt verwerkt in nieuw beleid waarmee toeristisch en recreatief Landerd de toekomst tegemoet kan zien. Het nieuwe toeristisch-recreatief beleid wordt voorjaar 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Ondernemers, inwoners en raadsleden praten over nieuwe toeristisch en recreatieve kansen voor Landerd