Maashorstgemeente, de stand van zaken

Donderdag 8 november vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

Wat is de volgende stap?

Direct na het besluit heeft een bureau de opdracht gekregen om het Plan van aanpak te maken. Onderdeel hierin is de manier waarop de inwoners worden betrokken. Beide gemeentebesturen vinden dat een heel belangrijk onderwerp. Dit plan van aanpak wordt in februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Daarna kan het plan verder uitgewerkt worden.

Maashorstgemeente

Landerd en Uden willen samen één Maashorstgemeente zijn. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met sterke kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die er toe doet in de regio, die iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen. Een gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen.

Bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

logo van Landerd en Uden