Informatiebijeenkomst over verkeer in De Korte Louwstraat Schaijk

Dit item is verlopen op 05-01-2018.

Op maandag 11 december houden wij een bijeenkomst over het voorgenomen verkeersbesluit om De Korte Louwstraat verkeersveiliger te maken.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. U leest hieronder waar de bijeenkomst over gaat en wanneer en waar deze plaatsvindt.

Waar gaat deze bijeenkomst over?

Wij zijn voornemens om De Korte Louwstraat af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer, zodra de kruising Scheisestraat–N324 gereed is. Hierdoor beogen we dat het grootste gedeelte van het zwaar verkeer van en naar industrieterrein Louwstraat wordt afgewikkeld via de Scheisestraat-N324. De verkeershinder wordt hierdoor aanzienlijk beperkt en elders niet onaanvaardbaar groot.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we u o.a. vertellen over de te voeren procedure en de planning. Ook zal worden toegelicht waarom het college van burgemeester en wethouders deze maatregel noodzakelijk acht.

Waar en wanneer is deze bijeenkomst?

  • Datum / tijd: maandag 11 december 2017, 19:30-21:30 uur
  • Locatie: CafĂ© De Potter- grote zaal, Schutsboomstraat 33 in Schaijk.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst dan kunt u terecht bij de heer Patrick van Boekel, afdelingshoofd Realisatie en Beheer. Hij is te bereiken onder telefoonnummer: 0486-458111.