Vooroverleg

In het vooroverleg kijken wij samen met u of uw plan wenselijk en haalbaar is.

Het vooroverleg is niet verplicht, maar levert u veel voordelen op:

  • u hoort snel of uw plan kans van slagen heeft
  • u kunt uw plan nog aanpassen vóórdat u een vergunning aanvraagt
  • u hoort welke stukken wij nodig hebben voor de aanvraag
  • de officiële (formele) aanvraag zal sneller en soepeler verlopen

het vooroverleg bestaat uit 2 stappen:

Stap 1. Een eerste gesprek met de ambtenaar

Tijdens het eerste gesprek kijkt een ambtenaar samen met u naar uw plan. Deze ambtenaar legt uit hoe de vergunningaanvraag zal verlopen. Hij of zij zal u ook vertellen welke stukken u voor deze aanvraag nodig heeft. Vaak kan deze ambtenaar al aangeven of uw plan haalbaar is.

Stap 2. Een formeel vooroverleg

Na het eerste gesprek kunt u vragen om een formeel vooroverleg. Uw plan wordt dan door verschillende deskundigen goed bekeken. De belangrijkste onderwerpen van dit formeel vooroverleg zijn het bestemmingsplan en de welstand.  Na het vooroverleg krijgt u een ‘principebesluit’. Dit is een brief waarin staat of de gemeente mee zal werken aan uw plan, of niet.

Het aanvragen van een vooroverleg is heel eenvoudig.

Dat doet u door de aanvraag te sturen naar wabo@landerd.nl. U ontvangt van de gemeente een formulier voor het indienen van dit vooroverleg. Op dit formulier staat welke stukken wij van u nodig hebben.

Na het indienen van het vooroverleg duurt het meestal 8 weken totdat u een ‘principebesluit’ ontvangt.

Het eerste gesprek met de medewerker van de gemeente kost niets.

De behandeling van een verzoek om vooroverleg kost € 403,20 (prijspeil 2019).

Vraagt u na het vooroverleg een vergunning aan?

Dan verrekenen we de kosten voor het vooroverleg met de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag.

Heeft u nog andere vragen?

Dan kunt u als ondernemer contact opnemen met Lars Hövels op 0486-458 158 of via lars.hovels@landerd.nl.