Bestemmingsplan

Bij koop of huur van een pand is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis.

Mag een bestaand weiland worden bebouwd? Mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Deze informatie staat in een bestemmingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.