Wateroverlast

Sloten en waterlopen

Is er wateroverlast door overgelopen sloten of waterlopen? Dan kunt u dat melden via Melding Openbare Ruimte.

Verstopte riolering

Om een verstopping in de riolering te verwijderen, moet eerst bepaald worden waar de verstopping zit: in het particuliere deel van het riool of het gemeentelijk deel.

Particulier of gemeentelijk riool?

De perceelgrens is de scheiding tussen het particuliere- en het gemeentelijk riool. Hier is een ontstoppingsputje met deksel aanwezig. De bewoner/eigenaar graaft het ontstoppingsputje open en opent het deksel. (Indien u het putje niet kunt vinden, kunt u bij de Gemeente een schets met de locatie krijgen.)

  • Is het putje leeg? Dan is het probleem aanwezig in het particuliere deel van de riolering en moet u dit zelf oplossen.
  • Staat het putje vol water? Dan is het probleem aanwezig in de gemeentelijke riolering. In dit geval meldt u bij de gemeente (tel. 0486-458111) dat het ontstoppingsputje vol water staat.

Drukriolering

Is bij uw pand drukriolering aanwezig? Controleer bij problemen dan eerst of het rode lampje van de kast brandt. Als dit lampje brandt kunt u contact opnemen met de gemeente.

Noodgevallen

Buiten kantooruren kunt u voor noodgevallen bellen naar de storingsdienst van de Gemeente Landerd; tel. 0486-464246.