Waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het berekenen van diverse belastingen zoals de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB), de inkomstenbelasting (eigen woningforfait), de vermogensrendementheffing bij tweede woningen en de zogenaamde 'waterschapsomslag gebouwd'.

Wat zijn onroerende zaken?

Alle gronden en de daarop staande bouwwerken zijn onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld bouwkavels, bedrijfspanden, bedrijfsterreinen, stacaravans en woningen.

WOZ-waardeloket

Inwoners van de gemeente Landerd kunnen de WOZ-waarde van hun woning via www.wozwaardeloket.nl opvragen en deze vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

Via het loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar. Deze WOZ-waarden worden getoond samen met een kaart van de omgeving of een luchtfoto en samen met kenmerken van het object (bouwjaar, gebruiksoppervlakte (uit de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG).

De WOZ-waarden van niet-woningen zijn voorlopig nog niet openbaar.

Waardepeildatum

In het WOZ-waardeloket zijn de waarden van 2018 met waardepeildatum 1 januari 2017 opgenomen. Wanneer in eind februari 2018 de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2017 bekend zijn, worden ook deze zichtbaar.

Uitgebreide informatie

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. U kunt ook contact opnemen met BSOB via 088 – 551 00 00 of via het contactformulier op hun website https://www.bs-ob.nl/contactformulier/.