Ik koop hulp bij het huishouden in met een PGB. Hoe berekenen jullie mijn eigen bijdrage?

De gemeente geeft aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door welk bedrag u ontvangt als PGB. Het CAK berekent aan de hand van dit bedrag en uw inkomen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Het CAK doet deze berekeningen voor alle gemeenten.