Ik heb hulp bij het huishouden via PGB. Ik wil liever overstappen naar zorg in natura door een zorgaanbieder. Kan dat?

Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden. U houdt uw PGB en koopt zelf hulp in bij een zorgaanbieder. De gemeente heeft met zorgaanbieders afspraken gemaakt over inkoop van hulp bij het huishouden met PGB. U kunt ook kiezen voor zorg in natura door een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. Bel voor meer informatie naar de gemeente.