Hoe bepaalt de zorgaanbieder welke hulp ik nodig heb?

De consulent van de gemeente gaat met u in gesprek en bepaalt of u hulp nodig hebt. De gemeente stuurt u een besluit over de hulp. In dit besluit staat of u geen, lichte of zware hulp nodig hebt. Er staat niet in hoeveel uren hulp u krijgt. Dit besluit geeft de gemeente door aan de zorgaanbieder. Samen met de zorgaanbieder maakt u een plan om de problemen in uw huishouden op te lossen.