Waar stem ik voor bij de Waterschapsverkiezingen?

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap.

Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen.

Uitgebreide informatie