Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 20 maart 2019 in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie én staat u ingeschreven in de gemeente Landerd? Dan kun u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen met een onderhandse volmacht of schriftelijke volmacht.

U kunt ook per brief stemmen. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Uw verzoek moet uiterlijk 20 februari 2019 binnen zijn.