In en rond het stemlokaal

Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan. Dat gaat zelfs zo ver, dat bijvoorbeeld leden van het stembureau geen speldje, button of das van politieke partijen mogen dragen.

Buiten het stemlokaal is het vrij reclame te maken voor politieke partijen op de daarvoor geplaatste aanplakborden. De aanplakborden vindt u:

Locatie aanplakborden
Plaats Locatie

Schaijk

Schutsboomstraat nabij brandweerkazerne

Schaijk

Hoek Runstraat/Molengraaf

Schaijk

Hoek Pastoor van Winkelstraat/Akkerwinde

(afwijkende plaatsing i.v.m. aanpak Centrumplan)

Reek

Hoek Mgr. Borretstraat /Burg. Wientjensstraat

Reek

Heijtmorgen tegenover de kerk

Zeeland

Boekelsedijk/parkeerterrein vv Festilent

Zeeland

Kerkstraat/Oude Molenstraat

Zeeland

Rotonde Kerkstraat/Hoefslag

Het gemeentebestuur handhaaft de openbare orde, met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting. Bij wanordelijkheden in het stembureau kan de zitting worden geschorst; de burgemeester beslist waar en wanneer de stemming wordt hervat.