Verkeerszaken

Verwijzingsborden

Bij grote evenementen als kermissen, beurzen en braderie├źn kunt u als organisator verwijzingsborden aan lantaarnpalen plaatsen. Bij de gemeente kunt u een tijdelijke ontheffing op het verbod van het plaatsen van verwijzingsborden aanvragen.

Verkeersregelaars

Houdt u een evenement en denkt u daarvoor verkeersregelaars nodig te hebben? Neem dan contact op met de politie Uden, telefoonnummer 0900-8844. Zij bepalen dan of er verkeersregelaars nodig zijn.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen. Zij vormen een brug tussen bestuur en burgers.

Daarnaast organiseren zij landelijke acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werken met inwoners samen bij het veilig maken van de buurt. Ook helpen zij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer.