Structuurvisie

In de Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling (BIO) wordt verantwoord welke nieuwe economische initiatieven worden toegestaan in het buitengebied. Ook staat hierin waar en in welke omvang dit wordt toegestaan. De Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling draagt hiermee bij aan de leefbaarheid van het platteland.