Stimuleringsmaatregel

Stimuleringsmaatregelen woningbouw gemeente Landerd

De gemeente Landerd heeft enkele maatregelen doorgevoerd om de woningbouw te
stimuleren.

  • Aanpassing verkoopvoorwaarden (doorhaling verbod op doorverkoop);
  • Verlengde optietermijn voor een kavel;
  • Starterslening gemeente Landerd;

Daarnaast zullen onderstaande maatregelen nog gerealiseerd worden:

  • Verkoopmiddagen op bouwlocatie;
  • Kopers wijzen op mogelijkheden verhuur “oude” woning via de Leegstandwet;
  • (Virtuele) kavelwinkel;
  • “Te Koop” bordjes in de nog beschikbare kavels;
  • Voortzetting starterslening gemeente Landerd;

Meer informatie

De gemeente Landerd bekijkt continu hoe de doorstroming binnen de woningmarkt gestimuleerd kan worden.

Informatie over de stimuleringsmaatregelen kunt u verkrijgen bij de gemeente Landerd (De heer G. van Breugel, telefoon 0486-458165)