Sport

Informatie over sportverenigingen in de gemeente Landerd vindt u in onze digitale gemeentegids.

Sportaccommodatie

Wilt u zelf een sportwedstrijd organiseren en een sportaccommodatie huren? Kijk dan onder 'Meer informatie' in de rechter kolom.

Daarnaast steunt de gemeente Landerd de volgende projecten:

Sjors SportiefSjors sportief

Om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur maakt de gemeente Landerd gebruik van het programma Sjors Sportief.

Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor een kennismakingscursus op het gebied van sport en cultuur. Alle opgegeven kennismakingscursussen en deelnemende verenigingen presenteren zich in het schoolboekje van Sjors. Dit schoolboekje wordt aan het begin van het schooljaar op de basisscholen uitgereikt.

Bijzonder Sportief

Wij steunen het project Bijzonder Sportief! Een regionaal digitaal sportloket voor aangepast sporten. Wil je meer informatie of op zoek naar een sport kijk dan op: www.sportinoss.nl/bijzondersportief.

Landerd SpoRtZO

Landerd SpoRtZO staat voor de buurtsportcoaches Aemy Sevinga en Jannemij Raats. Als buurtsportcoaches in gemeente Landerd zorgen zij ervoor dat er meer verbinding komt tussen sport- en beweegaanbieders en het onderwijs, de kinderopvang en de zorg. Meer informatie hierover vind je hier: Landerd SpoRtZo.