Speciaal transport

Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren? Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke transporteisen zoals de maximale lengte of breedte van het transport. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen.