Soorten belasting + tarieven

De gemeente brengt voor sommige individuele diensten kosten in rekening. Bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort, een uittreksel uit de burgerlijke stand of voor de aanvraag van bepaalde vergunningen. Dit wordt leges genoemd.

De diensten waarvoor u leges moet betalen staan in de legesverordening. De legesverordening vindt u in de rechter kolom op deze pagina onder 'Documenten'. Hier vindt u ook de Bouwkosten ROEB.

Gemeentelijke belastingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Landerd ontvangen hun aanslag voor waterschaps- en gemeentebelastingen van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Overzicht tarieven 2019
Soort belasting opmerking kosten
Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 161,40
Meerpersoonshuishouden € 251,40
Extra container,
per minicontainer
€ 266,40
Rioolheffing Waterverbruik 0 tot en
met 100 m3

€ 125,04

Waterverbruik 101 tot en met 250 m3 € 178,92
Waterverbruik 251 tot en met 500 m3 € 303,84
Onroerende zaakbelasting (OZB) woning woningen Eigenaar: 0,09824% van de vastgestelde waarde
niet-woningen Eigenaar: 0,28982% van de vastgestelde waarde
niet-woningen Gebruiker: 0,21984% van de vastgestelde waarde