Samenwerken in het groen

Als u deel wilt nemen aan Samenwerken in het groen is het fijn om duidelijke afspraken met de gemeente te maken. Wat doet de gemeente voor u? En wat mogen wij van u verwachten?  Onderstaande spelregels geven daar antwoord op.

Samenwerken in het groen is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Voor groenonderhoud krijgt u geen geld van de gemeente. Maar u hebt natuurlijk wel de voldoening van uw werk. Doordat u het groen in uw buurt meer aandacht kunt geven, ziet het er waarschijnlijk mooier uit.

Hieronder staan de spelregels die de gemeente Landerd voor het onderhouden van openbaar groen gebruikt. Zo is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar verwachten.

Wat doet de gemeente?

 • We maken samen afspraken over wat wij doen en wat u kunt doen.
 • Hiervoor tekenen we een overeenkomst. Hierbij komt ook een duidelijke situatietekening van het terrein dat u beheert.
 • Wij ondersteunen en faciliteren u, maar geven geen geld.
 • Wij maken één keer per jaar een afspraak met u om de voortgang van werkzaamheden en beheer te bespreken.
 • Wij onderhouden alle bomen die op het terrein staan.
 • Wij blijven eigenaar van de grond en komen af en toe kijken hoe u het terrein onderhoudt. Het plantsoen blijft eigendom van de gemeente en is openbaar toegankelijk.
 • Nutsbedrijven en onze medewerkers hebben altijd toegang tot kabels en leidingen die eventueel onder de grond liggen.

Blad, schoffel- en snoeiafval

Bij het onderhoud aan het groen komt mogelijk afgevallen blad en schoffel, en snoeiafval vrij. Leg dit neer op een plek die geen hinder voor anderen of het verkeer oplevert. Spreek met de gemeente af waar u dit het best kunt neerleggen. Zwerfvuil verzamelt u in een aparte vuilniszak.
De gemeente komt het verzamelde blad, snoei, en schoffelafval bij u ophalen. U kunt dit melden bij de gemeente. Na uw melding zorgt de gemeente ervoor dat het afval binnen 5 werkdagen is opgeruimd.

Lenen klein handgereedschap

Het is mogelijk om handgereedschap te lenen via de gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld een hark, schop of ander klein gereedschap . Deze kunt u via de gemeente reserveren voordat u aan de slag gaat via telefoonnummer 0486 458111.

Wat verwachten wij van u?

 • U moet met minimaal drie buurtgenoten het initiatief opzetten en uitvoeren. Dit zijn ook de contactpersonen voor de gemeente. Ga vooraf zelf na of alle buurtbewoners het eens zijn met uw initiatief.
 • U onderhoudt het terrein zolang de overeenkomst geldt. Onderhouden wil zeggen dat u werkzaamheden verricht zoals schoffelen, onkruid wieden, snoeien, vegen, maaien, afval verwijderen enz.
 • U mag zelf ziekten, plagen en onkruiden in het groen bestrijden. Dit mag echter alleen met milieuvriendelijke middelen. Chemische middelen zijn verboden.
 • Het terrein is en blijft voor iedereen openbaar.
 • In principe is het de bedoeling dat de inrichting van het groen blijft zoals deze is. Als u toch zaken wilt veranderen, dan is dat bespreekbaar. Overleg met de gemeente wat de mogelijkheden zijn. De gemeente wil wel het openbare karakter van het groen bewaren. U mag daarom ook niet zomaar een hek of schutting om het te onderhouden groen plaatsen
 • De gemeente draagt zelf zorg voor het onderhoud aan bomen.
 • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden uit te voeren in/om het plantsoen dat u onderhoudt (bijvoorbeeld het onderhoud van bomen).
 • U mag geen dieren houden op het terrein.
 • Zorg bij onderhoudswerkzaamheden langs de openbare weg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Draag bijvoorbeeld een veiligheidshesje en laat geen gereedschap op de weg liggen.

De overeenkomst beëindigen

Wilt of kunt u het terrein niet meer beheren? Neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente kan de overeenkomst altijd beëindigen. Bijvoorbeeld als u zich niet aan de spelregels houdt of als de gemeente de bestemming van de grond verandert.

Heeft u een vraag of idee?

Hebt u nog vragen of wilt u uw idee insturen? Bel dan naar de afdeling Realisatie en Beheer 0486 458111 of Mail: info@landerd.nl.