zorgtoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering hebben. De verzekering is verplicht en de verzekeringsmaatschappij waar u zich aanmeldt, moet u accepteren voor de basisverzekering. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor het basispakket.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

- U bent 18 jaar of ouder.

- U heeft een Nederlandse zorgverzekering. Met andere woorden: u bent verzekerd voor uw ziektekosten.

- Uw inkomen is niet te hoog. Als u geen toeslagpartner heeft: maximaal € 25.068 per jaar. En als u wel een toeslagpartner heeft: samen maximaal € 40.120 per jaar. Hierbij gaat Belastingdienst/Toeslagen uit van het toetsingsinkomen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Deze zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst aan u betaald. De zorgtoeslag wordt gebaseerd op uw actuele inkomen.

  1. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt de bewijsstukken.
  2. U stuurt alles door naar de Belastingdienst.
  3. U ontvangt rechtstreeks van de Belastingdienst de bevestiging of afwijzing van uw aanvraag voor zorgtoeslag. De dienst moet binnen dertien weken een besluit nemen, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.
  4. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst een bezwaarschrift indienen.
  5. Als de toeslag wordt toegekend dan maakt de Belastingdienst aan het begin van iedere maand de zorgtoeslag over op uw bankrekening.


 


 

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen premie voor de zorgverzekering te betalen. Kinderen tot 18 jaar komen daarom niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

Heeft u (thuiswonende) kinderen van 18 jaar of ouder die niet meer dan € 25.068 verdienen? Dan kunnen zij zelf zorgtoeslag aanvragen.

Tussentijdse aanpassing

Uw zorgtoeslag wordt gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag. Als die gegevens veranderen, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat dan om wijzigingen m.b.t.

  • uw partner.
  • het adres.
  • het inkomen van uzelf.


Formulier
Gebruik voor wijzigingen het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- zorgtoeslag dat u kunt downloaden. Geef altijd aan vanaf welke datum de wijziging ingaat. Als u ook kinderopvangtoeslag krijgt, hoeft u de wijziging niet nog eens extra door te geven. De Belastingdienst zorgt dat uw wijziging zowel voor de (zorg- en) huurtoeslag als voor de kinderopvangtoeslag wordt verwerkt. Als u de wijziging niet elektronisch doorgeeft, kunt u een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800-0543