Vuurwerk verkopen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor de opslag van het vuurwerk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende:

 • U hebt een vergunning nodig van de gemeente.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • U mag niet meer dan 10 kilo per levering verkopen.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente.

Eisen aan de opslag en verkoopruimte

De ruimte waar u het vuurwerk opslaat en verkoopt, moet voldoen aan strenge eisen. Zo gelden voor de ruimte regels over de loopafstand tot de aanwezige brandhaspels en de aanwezigheid van licht-ontvlambare stoffen en drukhouders. Verder moet er een veiligheidssymbool zichtbaar zijn en geldt er een verbod op roken en open vuur. De ruimte moet gelegen zijn op de begane grond.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de verkoopvergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag een omschrijving van het vuurwerk dat u wilt verkopen. Vermeld ook hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar hebt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Illegaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Al het vuurwerk dat niet aan de volgende criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag illegaal vuurwerk niet verkopen. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

 • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
 • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
 • De minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden.
 • De zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken.
 • De NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product.