Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wenst u te worden geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het CIZ kunt u bekijken of u een indicatie moet hebben voor de zorg die u nodig hebt. U kunt de indicatie zelf aanvragen. Maar u kunt de aanvraag ook laten doen door een professionele zorgverlener. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling of de huisarts. Bij spoed doet een arts altijd de aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl