Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Adoptie

Bent u geadopteerd? De volgende gegevens kunt u laten verwijderen:

  • gegevens over uw naam
  • gegevens over uw moeder en/of vader
  • gegevens over uw nationaliteit die bij de adoptie verloren is
  • gegevens over de gemeente, adres van inschrijving en het verblijf in de gemeente of het vertrek uit Nederland

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moeten uw ouders vragen om de gegevens te verwijderen. Als u ouder bent dan 16 jaar kunt u dit zelf doen.

Hebt u uw kind afgestaan voor adoptie? Dan kunt u de gegevens over dit kind bij uw persoonsgegevens laten verwijderen.

Geslachtsverandering

De volgende gegevens kunt u laten verwijderen:

  • gegevens over uw naam
  • gegevens over uw geslacht
  • gebruik van de achternaam van uw (eerdere) echtgenoot of (eerdere) geregistreerde partner
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente om gegevens te verwijderen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • documenten van de adoptie of geslachtsverandering
  • uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwijdert uw gegevens binnen 4 weken. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl