Verloren of gevonden voorwerpen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u iets gevonden hebt, moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente via www.verlorenofgevonden.nl, niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om een diefstal gaat. Bent u iets verloren? Meld dit bij de gemeente via www.verlorenofgevonden.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Waar geeft u door dat u een voorwerp gevonden hebt of verloren bent?
Wie een voorwerp vindt, is verplicht zo spoedig mogelijk hiervan aangifte te doen. U doet dit via www.verlorenofgevonden.nl.  Als de mogelijke eigenaar zich meldt, nemen wij contact met u op. U mag het gevonden voorwerp ook afgeven bij de gemeente.
Bent u iets verloren? Meld dit dan ook bij www.verlorenofgevonden.nl. Wordt uw voorwerp als gevonden opgegeven, dan nemen wij contact met u op.

Hoe lang bewaart u of de gemeente het gevonden voorwerp?
U of de gemeente  bewaart  het voorwerp drie maanden. Voorwerpen met een geschatte waarde hoger dan €450,- moeten een jaar worden bewaard. Dit is via de wet zo vastgelegd.

Wanneer wordt uw melding verwijderd?
Wij verwijderen de melding als het voorwerp terug is bij de eigenaar. Dit doen we ook als de eigenaar zich na één jaar niet heeft gemeld. Van een voorwerp met een waarde minder dan € 450,- verwijderen wij de melding na drie maanden. Meldingen van verloren voorwerpen die niet worden gevonden, worden na één jaar verwijderd.

Hoe zit het met mijn privacy als ik iets meld?
Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet. Als u het voorwerp thuis bewaart, nemen wij contact met u op als de mogelijke eigenaar zich meldt.  We overleggen met u en de mogelijke eigenaar of persoonlijke gegevens mogen worden doorgegeven.

Waar geeft u een gevonden huisdier door?
Heeft u een huisdier gevonden?
Meld dit dan bij Dierenhulp dierenbescherming (dierenambulance) tel. 088 811 34 10.
U kunt het gevonden huisdier ook opgeven bij Stichting Amivedi via www.amivedi.nl.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Haalt de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar op? Dan bent u daarna de eigenaar van het voorwerp.

Hebt u het voorwerp in bewaring gegeven aan de gemeente? Dan kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450 waard is. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente.