Verkiezingen, een ander machtigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voorbereiding op uw afspraakOnline afspraak maken

Soms zijn één of meer documenten nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Kijk daarom eerst bij 'Wat moet ik meenemen' voordat u naar het gemeentehuis komt. Dan komt u niet voor niets!

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

 • Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas.
 • Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen.

Let op:

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen.
 • Bij een referendum: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw ID-bewijs meenemen naar het stembureau.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn)
 • schriftelijke machtiging óf ingevulde stempas
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Hebt u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u de pas (opnieuw) aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u persoonlijk doen tot één dag voor de verkiezingen vóór 12.00 uur. Vraagt u de pas schriftelijk aan? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de gemeente binnen zijn.