Verkeersonveilige situatie melden

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde verkeerssituatie niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

Vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen? Dan kunt u dit het beste samen met uw buren vragen aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl