Verkeersontheffing aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
 • bouwwerken plaatst,
 • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl