Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de gemeentelijke bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen kan plaatsvinden. De verzoeken van de schoolbesturen worden aan de regelgeving uit deze verordening getoetst. Een aanvraag geldt dan voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het jaar daarop.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl