Stamboomonderzoek

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Stamboomonderzoek is informatie uit het gemeentearchief rond akten en registers over personen. De gemeente beheert sinds circa 1815 de registers van de burgerlijke stand. In sommige gevallen beheert de gemeente ook andere registers. De meeste bronnen voor stamboomonderzoek zijn in kopievorm beschikbaar, meestal op microfiches.

De registers tot en met 1940 zijn overgedragen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het raadplegen en inzien van de archieven en collecties van voor 1940 kunt u tijdens de openingstijden terecht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl).

Voor gegevens van na 1940 kunt u terecht bij het bureau Burgerzaken van de gemeente Landerd tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het bureau Burgerzaken is telefonisch bereikbaar onder nummer 0486-458121.

Als het niet mogelijk is gegevens te verstrekken in verband met privacyregels stopt de informatieverstrekking. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Gegevens over geboorte, huwelijk en / of overlijden.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De inzage is kosteloos, kopie├źn worden berekend volgens de tarieven van het Brabants Historisch Informatie Centrum of conform de legesverordening van de gemeente Landerd.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wat is een gemeentearchief?

Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijke archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, het provinciaal gevestigd Rijksarchief of het Rijksarchief in Den Haag.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Elke gemeente kan slechts gegevens aanleveren over registraties die in de gemeente zelf hebben plaatsgevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor uw stamboom een hele reeks gemeenten moet benaderen.

Juiste aanpak

  1. Een verzoek om genealogische gegevens begint bij uw gemeente. Als blijkt dat sommige gegevens moeten worden opgezocht in het gemeentelijk archief, kan het zijn dat uw gemeente uw verzoek doorzendt.
  2. U kunt ook terecht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum. Hier worden nog oudere gegevens bewaard. Een verzoek aan de Rijksarchiefdienst kunt u het best schriftelijk doen. De gemeente kan u hierover nadere informatie geven.