Seksbedrijf beheren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente stelt eisen aan het beheren van een seksbedrijf. Ook moet u het starten, het overnemen of het stoppen van het beheer melden bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De inrichting van het pand moet voldoen aan verschillende regels:

  • de voorwaarden uit het bestemmingsplan
  • omgevingsvergunning (vanwege brandveiligheid of (ver)bouwplannen)
  • eventueel een drank- en horecavergunning
  • een vergunning in verband met openbare orde en gedragseisen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimte over de mogelijke vestiging van een seksinrichting.

Overleg vooraf met de gemeente of een seksbedrijf mogelijk is. Geef daarbij informatie over:

  • omschrijving van het bedrijf
  • de naam en plaats van het bedrijf
  • de naam van de beheerder of de bedrijfsleider
  • de naam van de eigenaar
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

exploiteren seksinrichting € 486,10

exploiteren escortbedrijf € 40,95

(legesverordening 2010)

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl