Schoolkosten, bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Schoolgaande kinderen zorgen altijd voor extra kosten. Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Dan is er de mogelijkheid een tegemoetkoming aan te vragen in de schoolkosten.

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet een tegemoetkoming in de schoolkosten. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  1. U heeft één of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in het voortgezet onderwijs (VO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) zit(ten). Ook een kind dat nog 11 jaar is en na de zomer een van deze schoolsoorten gaat volgen telt mee voor deze regeling.
  2. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  3. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan: € 5.180,- voor alleenstaanden en € 10.360,- voor gehuwden/samenwonenden.

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij de DUO.

Als u op een particuliere school zit, kunt u bij de school informeren wat de mogelijkheden zijn.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Lever de gevraagde informatie in een keer aan, dan wordt uw aanvraag snel afgehandeld.