Schoolkosten, bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Schoolgaande kinderen zorgen altijd voor extra kosten. Heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Dan is er de mogelijkheid een tegemoetkoming aan te vragen in de schoolkosten.

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind schoolboeken en andere leermiddelen gratis. Schoolboeken zijn niet gratis in het:

  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo)
  • particulier voortgezet onderwijs

U kunt wel een bijdrage in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  1. U heeft één of meer kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die in het voortgezet onderwijs (VO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) zit(ten). Ook een kind dat nog 11 jaar is en na de zomer een van deze schoolsoorten gaat volgen telt mee voor deze regeling.
  2. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  3. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan: € 5.180,- voor alleenstaanden en € 10.360,- voor gehuwden/samenwonenden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor een bijdrage in de schoolkosten doet u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Lever de gevraagde informatie in een keer aan, dan wordt uw aanvraag snel afgehandeld.