Reizen met kinderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig reisdocument (een paspoort of een identiteitskaart) hebben.
 • Kinderen onder de 18 jaar die een paspoort aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
 • Kinderen onder de 12 jaar die een identiteitskaart aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
 • Vraagt u het paspoort aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee naar de gemeente.
 • Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Houd dan rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U gaat samen met uw kind naar de gemeente.
 • Bij de gemeente vult u een formulier in waarin u toestemming geeft voor een reisdocument voor uw kind.
 • Als het reisdocument klaar is, haalt u dit samen met uw kind op.

Reizen met kind met andere achternaam

Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

 • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
 • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel persoonsgegevens BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
 • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • uw kind en een pasfoto van uw kind die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • schriftelijke toestemming van beide ouders, gezaghouders of voogd
 • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders, gezaghouders of voogd
 • contant geld of een pinpas
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Meestal is het reisdocument na 5 werkdagen klaar.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Sommige gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs.
 • Informeer bij de gemeente of dit zo is.