Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor gedeeltelijke vergoeding kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen: kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen en kosten voor schoolgaande kinderen tussen 12 en 18 jaar.

Voor (gedeeltelijke) vergoeding komen bijvoorbeeld de kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl