raadsstukken inzien

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Raads- en voorbereidende vergaderingstukken zijn in principe openbaar. Het gaat om de agenda's, de vergaderstukken en de besluitenlijsten resp. afsprakenlijsten. Voor iedere openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering worden de stukken op het gemeentehuis en in de bibliotheken ter inzage gelegd. Ook worden deze stukken op de website van de gemeente geplaatst. Eventuele achterliggende stukken (zoals tekeningen, B&W-adviezen ed) liggen ter inzag bij de griffier. Besluitenlijsten en afsprakenlijsten liggen na de vergadering ter inzage en zijn in te zien en te beluisteren op de website van de gemeente.
Iedereen mag op het gemeentehuis de stukken raadplegen, tenzij expliciet is vermeld dat het onderwerp in een besloten raadsvergadering aan de orde is gekomen. Het is ook mogelijk een abonnement te nemen op de stukken. In dat geval worden de stukken thuisgestuurd of kunt u ze ophalen op het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Benodigde gegevens:

  • Gegevens over de gewenste stukken.
  • Naam en adres van de aanvrager (abonnement en opsturen stukken)
  • Bank/gironummer aanvrager (abonnement)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Aan de receptie van het gemeentehuis kan men vragen om de stukken in te zien.
  • Een verzoek om het toezenden van stukken kan telefonisch worden gedaan op het nummer 0486-458111 (griffier)
  • Een abonnement op de stukken raadsvergadering en Voorbereidende Vergadering kan worden aangevraagd door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

De stukken kunnen worden ingezien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

  • Het inzien van stukken op het gemeentehuis en bibliotheken is gratis.
  • Indien stukken opgestuurd moeten worden, moet hiervoor een vergoeding betaald worden. (€ 108,70 voor 2008)
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl