Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. Op het aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. U kunt het taxatieverslag ook via internet raadplegen. U kijkt dan op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant 
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en het eigenwoningforfait.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. Deze kunt u invullen op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

  1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf

a.   de gebruikersbelasting :0,21437%

b.   de eigenarenbelasting :

1 voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen : 0,10082%

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,28376%

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden worden verplaatst. Of zij daarom ook OZB moeten betalen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. Deze belasting lijkt op de OZB, maar wordt opgelegd aan bewoners van roerende zaken, zoals woonarken en woonwagens. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.