Olietanks in particuliere grond verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Ligt er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin, dan moet u dit melden bij de gemeente. Gebruikt u de tank niet meer, dan moet u de tank laten verwijderen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.

Lukt het niet de tank te verwijderen, dan moet u de tank laten reinigen en afvullen door een erkend bedrijf.

Gebruikt u de tank nog? Zorg ervoor dat u de tank elk jaar laat keuren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een olietank of brandstoftank in uw grond moet u in principe laten verwijderen. Een tank die niet meer wordt gebruikt, kan namelijk roesten en lekken. Daardoor kan de bodem en het grondwater vervuild raken.

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ligt er een olietank of brandstoftank in uw tuin, dan moet u dit melden bij de gemeente. Bent u niet de eigenaar van de grond maar de huurder, dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder.

Laat eerst een bodemonderzoek uitvoeren. Is de bodem vervuild doordat de tank lekt, dan moet u de bodem saneren.

Gebruikt u de tank niet meer? Vraag een een Kiwa-erkend bedrijf om de tank te verwijderen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl. Alleen als verwijderen echt niet mogelijk is, kan de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf reinigt de tank en maakt de tank onklaar.

Bent u eigenaar en gebruikt u de olietank nog, dan moet u de tank elk jaar laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Hoe vindt u een olietank in uw tuin?

  • Mogelijke aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Prik met een metalen staaf in de grond in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een aanwijzing dat er vroeger leidingen hebben gelopen.
  • Vraag uw buren of de vroegere bewoners of zij weten van het bestaan van een tank.
  • Oliehandelaren in de gemeente zijn een bron van informatie; zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden.

Kiwa-certificaat

Voor een afdoende gesaneerde olietank moet een saneringscertificaat beschikbaar zijn. Alleen erkende saneringsbedrijven leveren zo'n certificaat. Tanks die geen certificaat hebben, moeten opnieuw gesaneerd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Kiwa is een keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, ondergrondse tanks en waterleidingen. Door deze erkenningsregeling hebt u de garantie dat u geen problemen met uw olietank krijgt. Is uw tank door een Kiwa-erkend bedrijf gesaneerd, dan kan hij gewoon blijven liggen.