Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

 • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • documenten bekijken en kopie├źn maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast bij de gemeente.
 • U kunt dit ook melden via Milieuklachten.nl. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.

Schadevergoeding vragen

Hebt u schade geleden door de overlast of vervuiling en weet u wie verantwoordelijk is? Vraag deze persoon of bedrijf om een schadevergoeding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de rechter.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een boete geven

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken
 • een waarschuwing geven
 • een regeling treffen waarbij de overtreder betaalt
 • iets in beslag nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf