Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De burgers van de gemeente Landerd kunnen afval brengen bij de regionale Milieustraat aan de Maaskade 28 in Oss. (Volg bewegwijzering Industrieterrein Elzenburg). Het afval dient gescheiden te worden aangeboden. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. Bedrijfsvoertuigen (ook personenauto's met bedrijfslogo) en/of aanhangers van bouw- c.q. klusbedrijven en hoveniersbedrijven worden geweigerd.

Download de plattegrond van de milieustraat (pfd, 60kB)

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij aanbieding van afval is legitimatie verplicht. Deze milieustraat is een regionale voorziening voor 2 gemeenten (Oss en Landerd). Soorten afval: bouw- en sloopafval, groenafval, grof huishoudelijk restafval, banden, asbest, metalen, papier en karton, luiers en incontinentiemateriaal, wit- en bruingoed (incl. kleine huishoudelijke apparaten), (plaat-)glas, KCA, textiel en schoenen, matrassen, kunststoffen (plastics), frituurvet/frituurolie (in gesloten verpakking aanleveren), oude vloerbedekking en restafval.
Op de plattegrond onder 'wat is het' kunt u zien welk afval waar kan worden afgegeven op de milieustraat en de juiste rijrichting op de milieustraat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Adres milieustraat: Maaskade 28 te Oss.

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag: van 08.30 - 16.30 uur en zaterdag: van 08.30 - 15.00 uur.

Het desbetreffende afval dient zelf te worden aangeboden op de milieustraat in de daartoe bestemde bakken. Elk soort afval dient gescheiden te worden aangeboden. Het verschuldigde bedrag moet vooraf contant of per pin aan de poort worden betaald. Van deze betaling ontvangt u een kwitantie.

Informatie.
Wilt u meer informatie over de milieustraat, bel dan de informatielijn van de milieustraat: 14 0412 (gemeente Oss).
Bij algemene vragen over afval kunt u contact opnemen met dhr. J. Cranen (tel. 0486-458111), e-mail: Jos.Cranen@landerd.nl  van de gemeente, afdeling Ruimte.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Alle klanten van de milieustraat moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs waaruit blijkt dat hij of zij inwoner is van de gemeente Landerd. De chauffeur wordt beschouwd als aanbieder.

Voor het aanleveren van asbest minder dan 35 m² op de milieustraat moet een Mededeling Onder Voorschriften (MOV) overlegd worden.
Voor het aanleveren van asbest meer dan 35 m2 op de milieustraat moet een sloopvergunning overlegd worden.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven:

- schoon puin
/schone zwarte grond

: €5 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan);

- hout, dakleer en gipsblokken

: €10 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan);

- ongesorteerd bouw- en
sloopafval

: €15 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan);

- groenafval

: tot 2 m3 gratis; daarboven €5 per ½ m3 (of een
gedeelte daarvan);

- grof huishoudelijk afval:
grof restafval, huisraad,
meubilair, tapijt

: tot 2 m3 gratis; daarboven:
- €15 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan) als het
gaat om: grof restafval;
- €10 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan) als het
gaat om: hout van huisraad en meubilair;
- €10 per ½ m3 (of een gedeelte daarvan) als het
gaat om: tapijt.

- banden van personenauto's

: zonder velgen gratis;
Banden met velgen: dagprijs;

- restafval

: In een afgesloten huisvuilzak of doos (max. 80
liter) met restafval kost €2 aan de poort.
Restafval los op een aanhanger kost €15 per
½ m3 (of een gedeelte daarvan);

- asbest

: tot 500 kg./35 m2 gratis, daarboven ook gratis
maar met verklaring omtrent herkomst (geen
bedrijfsasbest);

- overig gescheiden afval (*1)

: gratis;

(*1) Overig gescheiden afval:
metalen, papier en karton, luiers en incontinentie-materiaal, frituurvet/frituurolie (in gesloten verpakking aanleveren), wit- en bruingoed (incl. kleine huishoudelijke apparaten), (plaat-)glas, KCA, textiel en schoenen.

Het verschuldigde bedrag moet vooraf aan de poort worden betaald. Dit kan contant, maar u kunt ook pinnen. Van deze betaling ontvangt u een kwitantie.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Géén bedrijfsafval.
De milieustraat is niet bedoeld voor het aanleveren van bedrijfsafvalstoffen. Bedrijfsvoertuigen en aanhangers met bedrijfslogo worden geweigerd. Deze regel geldt ook voor personenauto's, ook al is het logo van bijvoorbeeld een glazenwassersbedrijf. Uitzondering op deze regel zijn auto's en aanhangers van een gespecialiseerd verhuurbedrijf waar het afval in wordt aangeboden (bijv. Boedelbak).

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Zie eventueel ook de volgende producten op deze website: Afvalinzameling, grofvuil; Afvalinzameling; Asbestverwijdering; en het volgende item op deze website: Afvalwijzer.