Kinderopvang starten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn:

  • kinderdagverblijf (KDV)
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderbureau
  • gastouderopvang
  • peuterspeelzaal

Als u een kinderopvang wilt starten, bent u verplicht om het volgende te doen:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen
  • Uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
  • Een aanvraagformulier naar de gemeente sturen voor het starten van een kinderopvang.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

U moet uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Doet u dit niet? Dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente.

Kinderopvang inschrijven bij gemeente

Vraag de gemeente of u mag starten met een kinderopvang met een van deze aanvraagformulieren:

Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en mag u starten.

Klachtenregeling opstellen

U moet als kinderopvangorganisatie een klachtenregeling hebben. Hierin staat hoe iemand een klacht bij uw kinderopvangorganisatie kan indienen.

Wijzigingen doorgeven

Veranderen uw gegevens? Geef dit door aan de gemeente met een van deze wijzigingsformulieren:

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl