Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

 • topografische gegevens,
 • landmeetkundige gegevens,
 • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
 • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

 • kadastraal bericht
 • hypothecair bericht
 • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
 • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
 • woningrapport
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
 • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
 • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

Een veldwerk (matenkaartje) kunt u aanvragen bij:
Klantenservice Eindhoven
Postbus 950
5600 AZ Eindhoven
e-mail: klantenservice.eindhoven@kadaster.nl of www.kadaster.nl

Telefoon: 088 - 183 22 00, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl