Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Kabels en leidingen

Regelmatig voeren bedrijven werkzaamheden uit aan kabels en leidingen in de grond. Hiervoor moeten ze straten openbreken of graven in een berm of plantsoen.

Toestemming nodig

Voordat uw bedrijf start met werkzaamheden aan kabels, leidingen of kasten, dient u altijd toestemming te hebben van de gemeente. Doe hiervoor een aanvraag via de website van MOOR:  http://moorwerkt.nl .  U kunt op deze website ook een account aanmaken.

Graafmelding

Na de uitvoering van de graafwerkzaamheden dient u via MOOR ook de graafmelding bij ons door te geven. Vanuit deze graafmelding wordt de factuur opgesteld van de degeneratiekosten.

Handboek

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen op of in gemeentegrond gelden de regels uit het "Handboek kabels en leidingen". Dit handboek kunt u vinden bij "Openbare documenten".

U betaalt kosten voor de toestemming. De kosten staan vermeld in hoofdstuk 18 van de legesverordening. Deze legesverordening kunt u ook raadplegen bij "Openbare documenten".

Door de raad d.d. 21-04-2013 is de Algemene Verordening Ondergondse Infrastructuur ( AVOI ) vastgesteld.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de heer Patrick van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer. Hij is te bereiken op telefoonnummer ( 0486 )-458111, receptie gemeente Landerd, of per e-mail: info@landerd.nl .

De contactgegevens van MOOR helpdesk zijn: 035-5248904 / helpdesk@moorwerkt.nl

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl