Jeugdhulp, verblijf in instelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderen tot 18 jaar kunnen in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden, maar ook met psychische problemen of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is.

Hebt u een kind dat hulp en zorg in een instelling nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties.

 • Heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'.
 • Is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'.
 • Heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als de situatie dreigt dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt?
 • Heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven.
 • Heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven.

Let op! De gemeente biedt geen hulp en zorg aan kinderen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben. Deze kinderen kunnen via de zorgverzekeraar verblijf in een instelling krijgen.

De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt uw kind dan laten verblijven in de instelling van uw keuze. De hulp en zorg voor uw kind koopt u zelf in.

Verblijf in een instelling voor bepaalde kinderen

Verblijf in een instelling is er in het algemeen voor:

 • kind met (licht) verstandelijke beperking
 • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
 • kind met lichamelijke beperking
 • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat uw kind de hulp thuis niet meer kan krijgen.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
 • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag gedaan voor verblijf van uw kind in een instelling? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl