Jeugdhulp, persoonlijke verzorging

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderen tot 18 jaar kunnen ondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende zichzelf kunnen verzorgen. De ondersteuning houdt in dat iemand anders de dagelijkse handelingen voor persoonlijke verzorging doet. Maar het kind leert ook de handelingen zelf te doen.

Hebt u een kind waarvoor u ondersteuning bij persoonlijke verzorging nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan ondersteuning aanbieden om uw kind te helpen bij persoonlijke verzorging. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning bij de volgende handelingen:

 • wassen
 • aankleden en uitkleden
 • aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen
 • eten en drinken
 • zich verplaatsen (in/uit bed, in/uit bad, van bed naar stoel)
 • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal)
 • wisselen van lighouding of zithouding
 • medicijnen innemen
 • huidverzorging; mond- en gebitsverzorging, scheren, hand- en voetverzorging

Persoonlijke verzorging is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook begeleiding en verblijf in een instelling.

De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de ondersteuning bij persoonlijke verzorging voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Persoonlijke verzorging via uw zorgverzekeraar

Als de persoonlijke verzorging van uw kind te maken heeft met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, wordt dit geregeld door uw zorgverzekeraar. De kinderverpleegkundige kan dit voor u in gang zetten. Denk hierbij aan persoonlijke verzorging van uw kind die te maken heeft met:

 • medische zorg;
 • het leren omgaan met een aandoening of een beperking;
 • het voorkomen dat een aandoening of een beperking erger wordt;
 • het voorkomen van een aandoening of een beperking waar uw kind een hoog risico op heeft.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat uw kind ondersteuning nodig heeft bij persoonlijke verzorging.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
 • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag gedaan voor ondersteuning bij persoonlijke verzorging? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl