Jeugdhulp, begeleiding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderen tot 18 jaar kunnen begeleiding krijgen bij problemen. Het gaat om kinderen die niet of onvoldoende met hun beperking kunnen omgaan. De begeleiding is erop gericht het kind zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden, zoals wassen, koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij activiteiten plannen, besluiten nemen of dagelijkse zaken regelen.

Hebt u een kind dat begeleiding nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan de begeleiding individueel of in een groep aanbieden. Uw kind krijgt de hulp dan thuis of in een instelling. Begeleiding kan zich ook richten op personen in de omgeving van uw kind. Begeleiding is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook persoonlijke verzorging en verblijf in een instelling. Ook begeleiding bij vervoer is mogelijk. Bijvoorbeeld als uw kind moet reizen naar dagbesteding op een andere locatie.

De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de begeleiding voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Begeleiding voor kinderen met beperking

Begeleiding is er voor:

  • kind met (licht) verstandelijke beperking
  • kind met zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
  • kind met lichamelijke beperking
  • kind met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
  • kind met een psychiatrische aandoening (psychische stoornis, waaronder autisme)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat uw kind hulp nodig heeft om zelfstandig te zijn.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Hebt u een aanvraag gedaan voor begeleiding? Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl