Jachtakte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In Nederland mag u niet jagen op wild. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunt u een jachtakte krijgen. Met deze akte (vergunning) kunt u jagen in aangewezen gebieden. U mag nooit jagen op beschermde diersoorten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een jachtakte krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent geslaagd voor een erkend jachtexamen.
 • U mag in Nederland jagen op een terrein van minimaal 40 hectare.
 • U hebt een aansprakelijkheidsverzekering.
 • U maakt geen misbruik van de bevoegdheid om te jagen.
 • U misbruikt de jachtakte niet om te jagen op beschermde inheemse diersoorten.
 • De rechter heeft u de bevoegdheid om te jagen niet ontzegd.
 • U bent de afgelopen 2 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit in verband met de jacht.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Om een jachtvergunning te verkrijgen, dient u bij de politie een aanvraag in te dienen. De afhandeling gebeurt door de politie.

U vraagt een jachtakte aan bij de politie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • 2 recente pasfoto's
 • een jachtverzekeringsbewijs
 • een jachtdiploma
 • een huurcontract of eigendomsbewijs van de jachtgrond of een verklaring dat u gebruik mag maken van de grond
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na maximaal 8 weken krijgt u bericht of u de jachtakte krijgt.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Om te mogen jagen kunt u naast de jachtakte ook de volgende akten krijgen:

 • een valkeniersakte (voor het jagen met één of meer jachtvogels)
 • een kooikersakte (voor het jagen met een eendenkooi)
 • een logeerakte (uitsluitend mogelijk voor een jachtaktebezitter die in het buitenland woont en in Nederland wil jagen)

Deze akten kunt u aanvragen bij de politie.