Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het hergebruik van overheidsinformatie voor (met name) commerciële doeleinden. U kan informatie van de gemeente gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie is gemaakt. Dien een verzoek in als u er gebruik van wilt maken.

U kunt schriftelijk een verzoek indienen. Het is niet mogelijk deze verzoeken digitaal in te dienen of hierover digitaal contact te hebben.

Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres en uw handtekening.
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat.
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Redenen om een verzoek om hergebruik van informatie af te wijzen

Een verzoek om hergebruik van informatie moet in eerste instantie worden toegewezen. Maar er zijn wel enkele eisen waaraan moet worden voldaan om de informatie te mogen geven. Een verzoek om hergebruik moet worden afgewezen als het gaat om informatie die het geven van informatie niet toestaat als de data persoonsgegevens bevat die niet zijn bedoeld voor hergebruik. Bijvoorbeeld informatie over personen die in registers is opgenomen.

Bepaalde onderwerpen zijn uitgezonderd van de wet hergebruik van overheidsinformatie:

  • informatie van publieke omroepen
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten