Hulp bij een arbeidsbeperking

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een normale werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeenten of het UWV.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om beschut werk mogelijk te maken hebt u begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig.

Bij aanpassingen van de werkplek kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een fysieke aanpassing;
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding;
  • (structurele) begeleiding;
  • wijzigingen in werktempo of arbeidsduur.

Als de gemeente heeft bepaald dat u in aanmerking komt voor beschut werk, zorgt de gemeente ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking naar of in een baan als het werk zonder ondersteuning niet lukt.U krijgt dus alleen ondersteuning van een jobcoach als dit noodzakelijk is. Een jobcoach kan u gedurende een langere periode op vaste tijden ondersteunen tijdens uw taken. Het is wel de bedoeling dat u uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever aan het werk kan gaan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor beschut werk. Het UWV zal de gemeente hierover adviseren. U hoeft hiervoor zelf geen aanvraag in te dienen.

Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen

Hebt u een arbeidsbeperking door ziekte of handicap? Dan kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden hebt om te werken. De uitkomst van de beoordeling bepaalt dan of u hulp kunt krijgen van UWV of van de gemeente.

Met arbeidsvermogen wordt bedoeld of u de mogelijkheden hebt om te werken. U hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken;
  • alleen beschut werk kunt doen.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl